odkup lesa, taksus, okrogel les, skrbništvo gozda,prodaja lesa

 

Okrogel les

Okrogel les prodajamo raznim žagarskim in lesno predelovalnim obratom v Sloveniji, Avstriji, Italiji ter Nemčiji. Naši kupci so uveljavljena in finančno stabilna lesna podjetja z ustreznim tržnim deležem na trgih Evropske skupnosti ter v svetu.
 Naš prodajni program obsega prodajo in odkup lesa iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen, duglazija…) ter listavcev (bukev, hrast, gorski javor, veliki jesen, češnja…). Kupcem lesa na njihovo zahtevo in kriterije nudimo hlodovino, droben tehnični les, celulozni les, goli mehkih in trdih listavcev. Kupcem omogočimo lasten prevzem hlodovine na terenu ali na pomožnih skladiščih.

okrogel les