odkup lesa, taksus, okrogel les, skrbništvo gozda,prodaja lesa

 

Gozdarski inženiring

Organizacija sečnje in spravila lesa, gojitvenih in varstvenih del v gozdovih:
Vsa dela izvajamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, kateri imajo vsa zahtevana dovoljenja in certifikate za delo v gozdu v zasebnih gozdovih in gozdovih agrarnih skupnosti. Lastnikom gozdnih zemljišč uredimo vso potrebno dokumentacijo ter izvedemo vsa pripravljalna dela za začetek dela v gozdu (označitev meja gozdne posesti, odkazilo drevja za posek, izdajo odločbe o poseku), pripravimo načrt izvedbe poseka in spravila lesa, prodajo lesa, odvoz lesa ter sanacijo gozda po izvedeni sečnji. Strokovno smo dobro usposobljeni, z ustreznim znanjem ter izkušnjami lastniku gozda omogočimo maksimalno in trajno izkoriščanje naravne dobrine, katero gozd nudi.

odkup lesa

 

gozdarski inženiring